DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  ethyl คือ ...
   
  ethyl ความหมาย คือ สารประกอบของตะกั่วใช้ผสมเติมกับน้ำมันเบนซิน ทำให้เกิดการไวไฟและป้องกันเครื่องยนต์ เช่น ethyl petrol
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)