DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  ethyl petrol คือ ...
   
  ethyl petrol ความหมาย คือ สารประกอบของ ether กับ ตะกั่วเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งสำหรับเครื่องยนต์ใช้เติมผสมกับเบนซิน ทำให้เครื่องยนต์จุดระเบิดได้สม่ำเสมอ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)