DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  face plate, face chuck คือ ...
   
  face plate, face chuck ความหมาย คือ แผ่นจานเหล็กกลม ที่ติดอยู่กับแกนหมุนบนแท่นกลึง มีช่องสวมวัตถุที่จะกลึง อาจจะใช้ด้ามจับยึดหรือสลักเกลียวกวดยันให้แน่น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)