DekGenius.com
Search :
สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย - ความหมายของคำว่า   กงเกวียนกำเกวียน คือ หมายถึง ...
   
  กงเกวียนกำเกวียน ความหมาย คือ เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย คำอื่น ๆ  
     
  กระดังงาลนไฟ
กระโถนท้องพระโรง
กินบนเรือนขี้บนหลังคา
ไกลปืนเที่ยง
เข็นครกขึ้นภูเขา
โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน
ชิงสุกก่อนห่าม
ตีนถีบปากกัด
บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
ไปไหนมาสามวาสองศอก
ม้าดีดกะโหลก
รู้งู ๆ ปลา ๆ
สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ
กงเกวียนกำเกวียน
ขายผ้าเอาหน้ารอด
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
เบี้ยบ้ายรายทาง
ม้าดีดกะโหลก
เลือดข้นกว่าน้ำ
อ้อยเข้าปากช้าง
กงเกวียนกำเกวียน
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
นายว่าขี้ข้าพลอย
มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ
สิ้นไร้ไม้ตอก
กงเกวียนกำเกวียน
ชนักติดหลัง
ปากหวานก้นเปรี้ยว
ลิ้นกับฟัน