DekGenius.com
Search :
คำศัพท์ฟิสิกส์ (Physics) - ความหมายของคำว่า   Domain คือ หมายถึง ...
   
  Domain ความหมาย คือ โดเมน คือบริเวณเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในวัสดุที่สามารถทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กได้โดยที่ โมเลกุลของวัสดุจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบตามอำนาจแม่เหล็ก
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)