DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ระยะห้ามล้อ
ภาษาอังกฤษ : braking distance
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ช่วงระยะทางจากตำแหน่งเริ่มเหยียบห้ามล้อจนถึงตำแหน่งที่รถหยุด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)