DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ราเมือก
ภาษาอังกฤษ : slime mold
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา �สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)