�หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a �เช่น

� 2� และ�-2 �เป็นรากที่สองของ� 4

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> �หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a �เช่น

� 2� และ�-2 �เป็นรากที่สองของ� 4

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> �หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a �เช่น

� 2� และ�-2 �เป็นรากที่สองของ� 4

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : รากที่สอง
ภาษาอังกฤษ : square root
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

รากที่สองของจำนวนจริง a เมื่อ a > 0 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ � �หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a �เช่น

� 2� และ�-2 �เป็นรากที่สองของ� 4

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)