DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : น้ำมันดิบ
ภาษาอังกฤษ : crude oil
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ� เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  น้ำมันเบนซิน
น้ำอสุจิ
บรอดแบนด์โมเด็ม
บัส
ปฏิกิริยาการเติม
ปฏิกิริยารีดักชัน
ปรสิต
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
ปิโตรเคมีภัณฑ์
ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี
พลังงานไฟฟ้า
พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
พืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง
ฟังก์ชันลอการิทึม
ภาวะย่อยสลาย
มอโนแซ็กคาไรด์
ม้าโทรจัน
ระดับขั้นพหุนาม
ระยะอินเตอร์เฟส
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ลิเพส
วัสดุเสริมกำลัง
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา
สลาย
สารฆ่ารา
สีเติมเต็ม
หน่วยคำนวณและตรรกะ หรือเอแอลยู
หินพัมมิช
อะเซทิลีน