DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : น้ำเลี้ยงอสุจิ
ภาษาอังกฤษ : seminal fluid
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

ของเหลวที่เป็นอาหารของตัวอสุจิ� ประกอบด้วยน้ำตาลฟรักโทสกับโปรตีนพวกโกลบูลิน สร้างขึ้นโดยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)