DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ของเหลวที่กรองได้
ภาษาอังกฤษ : filtrate
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

ของเหลวที่ผ่านตัวกรองออกไปได้

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ขั้วของพันธะ,ไดโพล
ขั้วไฟฟ้า
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ข้อมูลแบ่งกลุ่ม
ข้าวนึ่ง
คลอโรพลาสต์
คลื่นพายุซัดฝั่ง
ความคิดยืดหยุ่น
ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว
ความน่าจะเป็น
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
ความเร่งเชิงมุม
คอลลอยด์
คุณภาพวิเคราะห์
จันทรุปราคา
จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ดรรชนีหักเห
ดีเอ็นเอ
ตัวเรื่อง
ถุงเอ็มบริโอ
ท่อฉีดอสุจิ
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ปฏิกิริยาผันกลับ
ปัจจัยทางกายภาพ, องค์ประกอบทางกายภาพ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ฝาย
พาพิลลา
ฟังก์ชันเชิงเส้น
มอร์แดนต์
ยีนที่เกี่ยวข้องกับเพศ