DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : หลอดไฟวาบ
ภาษาอังกฤษ : flash bulb
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

หลอดไฟที่ให้แสงสว่างวาบช่วยในการถ่ายรูป

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)