DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แรงเสียดทาน
ภาษาอังกฤษ : frictional force [friction]
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้น เป็นแรงซึ่งผิววัตถุหนึ่งต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แรงโน้มถ่วง
แลกเทส
แสงออโรรา
แอนติเจน
แอมโมเนีย
แอลแลนทอยส์
โคน
โครโมสเฟียร์
โนดออฟแรนเวียร์
โพลาร์นิวเคลียส
โมเมนต์ความเฉื่อย
โรงไฟฟ้าระบบพลังน้ำ
ไกลโคเจน
ไดนาโม
ไฟเบอร์กลาสส์
ไอออนบวก
ไอโอดีน
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์