DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ความดันเลือดสูง
ภาษาอังกฤษ : hypertension
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การที่ความดันของเลือดสูงกว่าปกติ� อาจมีสาเหตุจากเส้นเลือดตีบ หรือมีความยืดหยุ่นน้อยลง เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)