DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : นูเทชัน
ภาษาอังกฤษ : nutation
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การเคลื่อนไหวของพืชที่ปลายยอดโบกไปมาขณะเจริญเติบโตเนื่องจากสิ่งเร้าภายในของพืชเอง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)