DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การหมุนควง
ภาษาอังกฤษ : precession
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : การหมุนของวัตถุรอบแกนหมุนของตัวเอง โดยปลายหนึ่งของแกนหมุนเป็นจุดตรึงและอีกปลายหนึ่งหมุนรอบแกนตรึงอีกแกนหนึ่ง เช่น การหมุนของลูกข่าง
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การหาปริพันธ์
การอนุรักษ์น้ำ
การอัด, ส่วนอัด
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก
การเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์
การเรืองแสง
การแตกหน่อ, การแตกตา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
กึ่งช่วงควอร์ไทล์
ของแข็ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ
คลอโรพลาสต์
ควอร์ตไซต์
ความต่างศักย์หยุดยั้ง
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
ความเร่งเชิงมุม
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
ค่าน้ำหนัก
จุดดวงเหลือง
ช่องแก๊สโทรวาสคิวลาร์
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ตะกอน
ตารางทางเดียว
ทฤษฎี
นิวตัน
บารอมิเตอร์
ปริซึม
ผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์
พัลโมนารีอาร์เตอรี
ฟังก์ชันเชิงเส้น