DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การอยู่รอดของผู้เหมาะสม
ภาษาอังกฤษ : survival of the fittest
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้ �(ดู natural selection ประกอบ)

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การอาบรังสี
การเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
การเรืองแสง
การแข็งตัวของเลือด
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
กำลัง
ขนาดของเวกเตอร์
ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน
ข้าวไร่
คลื่นต่อเนื่อง
ความชื้น
ความถ่วงจำเพาะ
ความเครียด
คอมพาเนียนเซลล์
คำนำหน้าหน่วย
จลนศาสตร์
จุดใกล้
ซิลิกา
ดาวเทียมสื่อสาร
ตัวทำละลาย
ต่อมหมวกไตส่วนนอก
ทังสเตน
นีออน
ปฏิกิริยาดูดความร้อน
ปัจจัยทางชีวภาพ, องค์ประกอบทางชีวภาพ, สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด
พาราฟิน
ฟีตัส