DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเติบโต
ภาษาอังกฤษ : growth movement
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโต�โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพืช เช่น การแตกยอดของพืช การเลื้อยพันหลักของไม้เลี้อย เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์
การเปลี่ยนแปลงแทนที่
การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข
การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
การแบ่งเซลล์
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
กำลังม้า
ขนาดของเวกเตอร์
ขั้วไฟฟ้าลบ
ข้าวนาปรัง
คลื่นกระแทก
ความคิดยืดหยุ่น
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)
ความร้อนแฝงของการแข็งตัว
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
คอเลสเตอรอล
ค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล
จำนวนเลขคณิต
ช่วงอายุขัย, อายุขัย
ซีโอดี
ดีออกซีคอร์ติโคสเตอโรน
ตัวเรื่อง
ถ่านหินบิทูมินัส
ธรณีภาค
น้ำยาง
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ผงชูรส
พลาสติก
พืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง
ภาวะหนีแสง