DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การอาบรังสี
ภาษาอังกฤษ : irradiation
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

การนำวัสดุไปอาบรังสีบางชนิด� เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น ตัวอย่างการนำอาหารไปอาบรังสีแกมมา เพื่อเก็บรักษาคุณภาถของอาหารให้อยู่ได้เป็นเวลานาน ๆ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ
การเคลื่อนไหวแบบเกลียว
การเปล่งแสง
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
กำลังสองสมบูรณ์
ขยะอันตราย
ข้อมูล
ครัสโตสไลเคน
คลื่นฟ้า
ความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว
ความปลอดภัยในการทำงาน
ความเค้นตามยาว
คอมมิวเทเตอร์, ตัวทำสลับที่
คิวมูลัส
จาวาแอพเพล็ท
จูล
ซีดีไดร์ฟ
ดิน
ตัวบ่งปริมาณ
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ทิวบ์ฟีท
น้ำกระด้างถาวร
ปฏิกิริยาผันกลับได้
ปิเปตต์
พลอยสาแหรก,สตาร์แซปไฟร์
พาลินโดรม
ภาคตัดกรวย