DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : คำนำหน้าหน่วย
ภาษาอังกฤษ : prefix
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

คำที่ใช้ใส่หน้าหน่วยเพื่อทำให้หน่วยที่ใช้เล็กลงหรือโตขึ้น เช่น 5 ไมโครแอมแปร์เท่ากับ 5 x 10-6 แอมแปร์ 2 เมกะวัตต์เท่ากับ 2 x 106 วัตต์ เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)