DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
ภาษาอังกฤษ : shared pair electron
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

อิเล็กตรอนคู่หนึ่งซึ่งดึงดูดนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งไว้ และเป็นผลให้อะตอมคู่นั้นยึดกันไว้ด้วยพันธะโคเวเลนต์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  อิเล็กโทรลิซิส, การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
อีสโทรเจน
อุณหภูมิ
อุปกรณ์จัดเส้นทาง
ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน
เกลือน้ำดี
เครือข่ายนครหลวง หรือแมน
เครื่องขับแบบโซลิดสเตต
เครื่องหมุนเหวี่ยง
เซตไม่มีส่วนร่วม
เซลล์ประสาทสั่งการ
เซสเซียส
เนบิวลา
เพปซิน
เมทริกซ์ไม่เอกฐาน
เรเดียน
เว็บเบราเซอร์
เส้นโค้งปรกติ
เอนโดมีเทรียม
แก๊สมีตระกูล
แผนที่อากาศ
แรงภายนอก
แอลทีเอช
โซเลนอยด์
โมเมนตัมเชิงเส้น
ใยแก้ว
ไพริดอกซิน, วิตามินบี 6
ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและแห้ง
การประจุไฟ
กรดไขมันไม่อิ่มตัว