DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม
ภาษาอังกฤษ : sodium-potassium pump
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กระบวนการสูบไอออนของโซเดียมและโพแทสเซียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)