DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ตัวอสุจิ
ภาษาอังกฤษ : sperm
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์มีขนาดเล็กมาก และมีลักษณะต่าง ๆ กันในสัตว์แต่ละชนิด ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนที่ได้� ส่วนมากมีหางยาวช่วยในการเคลื่อนที่

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)