DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ทรอมโบพลาสติน
ภาษาอังกฤษ : thromboplastin
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

เอนไซม์ที่สร้างโดยเกล็ดเลือด� ทำหน้าที่เปลี่ยนโปรทรอมบินให้เป็นทรอมบิน เพื่อข่วยเร่งการแข็งตัวของเลือด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)