DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาษีมรดก คือ ...
ภาษีมรดก [N] ความหมาย คือ death tax,ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท,,,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (กฎหมาย)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)