DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยกตัวอย่างเช่น คือ ...
ยกตัวอย่างเช่น [CONJ] ความหมาย คือ e.g.,เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด,,ตัวอย่างเช่น, ได้แก่,
ตัวอย่าง :: เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)