DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถึงกึ๋น คือ ...
ถึงกึ๋น [ADV] ความหมาย คือ profoundly,ลึกซึ้งจนหนำใจ,,ลึกซึ้ง,
ตัวอย่าง :: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)