DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถ่ายสำเนา คือ ...
ถ่ายสำเนา [V] ความหมาย คือ copy,นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น,,ก๊อบปี้,
ตัวอย่าง :: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)