DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถ่ายทอดสด คือ ...
ถ่ายทอดสด [V] ความหมาย คือ broadcast live,กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น,,,
ตัวอย่าง :: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)