DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  น่าลุ้น คือ ...
น่าลุ้น [V] ความหมาย คือ wait expectantly,,,,
ตัวอย่าง :: เมื่อดูตามญัตติที่อภิปรายก็ถือว่าน่าลุ้นอยู่ไม่น้อยว่าฝ่ายค้านจะมีข้อมูลสมคำโวแค่ไหน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)