DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  aquiclude คือ ...
   
  aquiclude ความหมาย คือ ชั้นหินซับน้ำ : ชั้นหินที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำเข้าไว้ในตัวอย่างช้า ๆ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเมล็ดแร่เล็กมากทำให้เกิดมีแรงตึงผิวสูงจนน้ำไม่สามารถไหลซึมผ่านได้ง่าย ดังนั้นในบริเวณที่มีหินซับน้ำจึงไม่เหมาะสำหรับเจาะบ่อบาดาล ตัวอย่าง เช่น ชั้นหินดินดานเป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)