DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  artesian water คือ ...
   
  artesian water ความหมาย คือ น้ำบาดาลมีแรงดัน : น้ำบาดาลที่มีแรงดันพอที่จะดันขึ้นมาเหนือพื้นดิน หรือขึ้นมาถึง ระดับหนึ่งซึ่งจะพบได้โดยการขุดบ่อ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)