DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  backhoe คือ ...
   
  backhoe ความหมาย คือ รถขุดดินชนิดหนึ่ง : รถขุดที่มีแขนขุดอยู่ด้านหลัง เวลาทำงานจะขุดเข้าหาตัวเครื่องจักร
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)