DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  axial flow turbine คือ ...
   
  axial flow turbine ความหมาย คือ เครื่องกังหันน้ำชนิดหนึ่งที่การไหลของน้ำมีทิศทางขนานกับแกนหมุนของเครื่อง ซึ่งมีทั้งแบบใบพัดติดอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)