DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  penstock คือ ...
   
  penstock ความหมาย คือ ท่อส่งน้ำเข้าเครื่องกังหันน้ำ : ท่อปิดสำหรับจ่ายน้ำภายใต้ความดันเข้าไปขับเคลื่อนเครื่องกังหันน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)