DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  rainfall intensity คือ ...
   
  rainfall intensity ความหมาย คือ ความแรงของฝน : ปริมาณฝน (หน่วยเป็นความลึก) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)