DekGenius.com
Search :

คำศัพท์พฤกษศาสตร์

No.
คำ
ความหมาย
  1   กาฝาก ความหมาย
  2   จักฟันเลื่อย ความหมาย
  3   จักฟันเลื่อยถี่ ความหมาย
  4   ช่อกระจุก ความหมาย
  5   ช่อกระจุกเชิงประกอบ ความหมาย
  6   ช่อกระจุกแน่น ความหมาย
  7   ช่อกระจุกแยกแขนง ความหมาย
  8   ช่อฉัตร ความหมาย
  9   ช่อเชิงลด ความหมาย
  10   ช่อเชิงลดมีกาบ ความหมาย
  11   ช่อเชิงหลั่น ความหมาย
  12   ช่อซี่ร่ม ความหมาย
  13   ช่อซี่ร่มเชิงประกอบ ความหมาย
  14   ช่อดอกย่อย ความหมาย
  15   ช่อแบบหางกระรอก ความหมาย
  16   ช่อแยกแขนง ความหมาย
  17   ช่อวงแถวคู่ ความหมาย
  18   ช่อวงแถวเดี่ยว ความหมาย
  19   ดอก ความหมาย
  20   ดอกช่อ ความหมาย
  21   ดอกเดี่ยว ความหมาย
  22   ตรงข้าม ความหมาย
  23   ตรงข้ามสลับตั้งฉาก ความหมาย
  24   ตะขอหรือหนามยึดเกาะ ความหมาย
  25   ตัด ความหมาย
Page : [X] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)