DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ตรงข้าม ของ ...
   
  ตรงข้าม ความหมาย คือ แต่ละข้อมีใบสองใบออกตรงข้ามกัน เช่น ชมนาด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)