DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ดอกเดี่ยว ของ ...
   
  ดอกเดี่ยว ความหมาย คือ ดอกที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งดอกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบหรือตามลำต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)