DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ดอกช่อ ของ ...
   
  ดอกช่อ ความหมาย คือ มีดอกมากกว่าหนึ่งดอกเกิดอยู่บนก้านเดียวกัน ลักษณะของช่อดอกมีหลายแบบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)