DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ช่อเชิงลดมีกาบ ของ ...
   
  ช่อเชิงลดมีกาบ ความหมาย คือ ช่อดอกที่มีแกนกลางอวบหนา ดอกย่อยขนาดเล็ก มีก้านสั้นมากหรือไม่มีเลย อัดกันแน่นคล้ายกับจะฝังลงไปในแกนช่อ มักเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ มีใบประดับขนาดใหญ่สีสวยงาม เรียกว่า spathe หุ้มหรือรองรับช่อดอก ตัวอย่างเช่น ช่อดอกหน้าวัว เดหลี เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)