DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ช่อวงแถวคู่ ของ ...
   
  ช่อวงแถวคู่ ความหมาย คือ ช่อดอกที่มีลักษณะโค้งงอไปมา และดอกย่อยออกสลับซ้ายขวาเป็นสองแถวต่อกันขึ้นไป ตัวอย่างเช่น ช่อดอกก้ามกุ้ง ธรรมรักษา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)