DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Backspace key is ...
   
  Backspace key ความหมาย คือ แป้นคีย์ แป้นหนึ่งของแป้นพิมพ์ IBM และ IBM compatible ซึ่งใช้สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายครั้งละ 1 ตัวอักษร เมื่อเลื่อนผ่านตัวอักษรไปตัวหนึ่ง มันก็จะลบตัวอักษรตัวนั้นไปทีละตัวๆ ตามที่เรากดแป้นคีย์ นี้ในแป้นพิมพ์แมคอินทอช จะลบเนื้อเรื่องที่ต้องการให้ลบ ถ้าไม่มีเนื้อ เรื่องให้ลบเมื่อกดจะลบตัวอักษรที่อยู่ ทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)