DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Tab key is ...
   
  Tab key ความหมาย คือ แป้นคีแป้นหนึ่งบนแป้นพิมพ์ มีคำว่า "Tab" เขียนไว้บนแป้นและอาจมี --->I ชี้ไป และ กลับ I<---- ในแป้นพิมพ์บางแบบอีกด้วย เมื่อกดแป้น Tab key จะทำให้เคอร์เซอร์เคลื่อนไปทางขวามือครั้งละ 1 ช่วง ของระยะย่อหน้าที่เป็น default หรือระยะที่ตั้งระยะแท็ปเอาไว้ มักใช้แป้นแท็ปในการย่อหน้าในโปรแกรมปฏิบัติงาน word processor
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)