DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  thermal printer is ...
   
  thermal printer ความหมาย คือ printer เครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อน เป็นเครื่องพิมพ์แบบ nonimpact printer แบบหนึ่ง ใช้ความร้อนสร้างภาพลงบนกระดาษพิเศษ เครื่องพิมพ์จะใช้เข็มพ่นหมึกเพื่อสร้างภาพโดยวิธีให้ความร้อนแก่เข็มพ่นหมึก แล้วให้หมึกพ่นไปติดกระดาษ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)