DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  tutorial is ...
   
  tutorial ความหมาย คือ กิจลักษณ์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับสอนผู้ใช้ให้เข้าใจวิธีใช้โปรแกรมต่างๆ tutorial มีอยู่ในโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ กิจลักษณ์ tutorial ทำหน้าที่เหมือนหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมปฏิบัติการนั้นๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)