DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  VGA is ...
   
  VGA ความหมาย คือ คำย่อของคำว่า Video Graphics Array เป็นตัวปรับภาพวีดีโอ ซึ่ง IBM ได้พัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 VGA มีลักษณะอย่างเดียวกับ EGA และได้เพิ่มเติมลักษณะการทำงานใหม่ๆ ลงไปอีกหลายลักษณะ ที่สำคัญได้แก่ลักษณะการทำงานด้านกราฟฟิก 2 ลักษณะ ลักษณะแรกทำบน resolution 640x480 pixel ด้วยสี 2 สี หรือ 16 สี พร้อมๆ กันจากตาราง สี 262,144 สีเช่นเดียวกัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)