DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  virus is ...
   
  virus ความหมาย คือ ไวรัส โปรแกรมซึ่งทำให้แฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เสียหาย โดยการสอดแทรกตัวเข้าไปในแฟ้มข้อมูล ทำให้แฟ้มข้อมูลนั้นก๊อบปี้ตัวเองและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)