DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  wizard is ...
   
  wizard ความหมาย คือ “พ่อมด” บุคคลผู้ซึ่งเก่งกาจในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีสมรรถนะและความสามารถอย่างน่าพิศวง ; นักเขียนโปรแกรม ผู้มีความคิดสร้างสรรค์หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถพิเศษ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)