DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  worm is ...
   
  worm ความหมาย คือ เวอร์ม โปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งแพร่ตัวเองเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยการปล่อยเชื้อของมันเองลงไปในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์โปรแกรม เวอร์ม จะก๊อบปี้ตัวของมันเองอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และมีผลทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายและทำลายเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ศัพท์คำว่า worm มาจาก นวนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งเข้ามาแทนคำว่า ไวรัส (virus)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)